0 Paylaşımlar

Sahne üstü ve arkası tüm tiyatro emekçilerinin pandemi sürecinde karşılaştıkları hak ihlallerinin ulusal ve uluslararası mekanizmalarda görünürlüğünü sağlaması amacıyla “TİYATRO EMEKÇİLERİNİN HAK İHLALLERİNİ İZLİYORUZ” çalışmamız başlıyor.

 

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam süreme hakkı insan haklarının başında gelen bir haktır. İnsanların günlük yaşamını sürdürecek olanaklara sahip olmasının sağlanamadığı şartlarda diğer insan haklarından söz edilemez. Tiyatro üreticileri, oyuncuları ve sahne arkası çalışanları pandemi süreciyle beraber getirilen kısıtlamalar dolayısıyla gündelik temel ihtiyaçlarını giderme olanağından ve dolayısıyla da yukarıda belirtilen temel insan hakkından mahrum kalmışlardır. Bu anlamda tiyatrocular pandemi sürecinde insan hakkı ihlaline muhatap olmuşlardır. Bu hak ihlali diğer birçok hak ihlalinde olduğu gibi görünür olmaktan da uzak kalmıştır. Çalışma tiyatrocuların uğradığı ve görünür olmayan bu hak ihlalinin görünürlüğünü sağlayarak Türkiye’de insan haklarının izlenmesine katkı sunacaktır. Çalışma, tiyatrocuların uğradığı hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için, hazırlanan materyallerde çözüm önerileri geliştirerek, merkezi ve yerel yönetimlere yönelik savunuculuk çalışmaları yürütülecektir.

Tiyatro Emekçilerinin Hak İhlallerini İzliyoruz
Etiketlendi: