Tiyatro Emekçilerinin Hak İhlallerini İzliyoruz

Tiyatro Emekçilerinin Hak İhlallerini İzliyoruz

Sahne üstü ve arkası tüm tiyatro emekçilerinin pandemi sürecinde karşılaştıkları hak ihlallerinin ulusal ve uluslararası mekanizmalarda görünürlüğünü sağlaması amacıyla “TİYATRO EMEKÇİLERİNİN HAK İHLALLERİNİ İZLİYORUZ” çalışmamız başlıyor.   İnsan onuruna yaraşır bir yaşam süreme hakkı insan haklarının başında gelen bir haktır.