0 Paylaşımlar
Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği olarak, yüksek fatura soygununa karşı tek tek kapanma noktasına gelen tiyatrolarımızın güvencesi için tüm enerji şirketlerinin hemen devletleştirilmesini talep ediyoruz.
İnsanı insan ile anlattığımız, hayatı yeniden ürettiğimiz, toplumsallaştığımız, insan olduğumuzu hatırladığımız tiyatrolarımız kapanma noktasına gelmiştir. Pandemi dönemi ile gün yüzüne çıkan gerçekleri onlarca kez hatırlattığımız iktidar ve bağlı Kültür ve Turizm Bakanlığının, birkaç sus payı, yalan dolan ve yok hükmünde destekler ile kulak ardı ettiği tiyatrolarımızın yok oluşuna sevindiklerini de biliyoruz. Çünkü sanat şu anki iktidar ve bu düzenden yana olanlar için fazlalık ve sırtlarında yüktür. Sanat düşmanı olduklarını biliyoruz. Çünkü ekmek kadar, su kadar, eğitim, sağlık, barınma kadar temel bir ihtiyaç olan, toplumsallaşmanın, aydınlanmanın, laikliğin, bilimin, eşitliğin, özgürlüğün talep edildiği, en güzel dünyaya giden yolun prova edildiği, değişimin, dönüşümün, devrimin hazırlığının aracıdır tiyatro sanatı. Bir tarafta tiyatro sanatı ile hayatı güzelleştirmenin, iyinin, doğrunun arayışında olanlar diğer tarafta insanlığı karanlığa sürüklemek için tiyatro sanatını susturma çabasında olanlar.
İnsanlığın tarihi ve mirası olan tiyatro sanatının, yaşadığımız soygun düzeninde ticaretin bir parçası haline getirilmesi ve gücünü halktan alan bir sanatın piyasanın acımasız rekabet ortamında yok edilmesi kabul edilemez. Kamusal bir hizmet olan sanatımızın tüm halkın ücretsiz ulaşabileceği bir etkinlik olarak yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi devletin en temel görevleri arasındadır. Merkezi ve yerel yönetimler, emekçi halkın ortak üretiminden oluşan bütçeden tiyatro sanatını üreten tüm tiyatro binalarına, emekçilerine tartışmasız kaynak aktarmak zorundadır. Fakat biliyoruz ki, yaşadığımız soygun düzeninden kaynaklı krizlerin faturaları her zaman olduğu gibi yine halkın sırtına yüklenmektedir. Bir kez daha bu düzenin sahibi olan patronlara daha fazla kaynak aktarmak ve karlarına kar katmak için halkın cebine göz dikilmiştir. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz, su gibi faturaların ödenmesi imkânsız hale gelmiştir.
Tiyatro sanatı bir tarafta oynayan bir tarafta izleyen olduğu sürece vardır. Tiyatro sanatının emekçisi de izleyicisi de halkın kendisidir. Fatura soygununun mağdurları da tiyatro emekçisi, seyircisi ve yine halktır. Bu kaderi değiştirmek, sanatımızı üretmek ya da izlemek, hakkımızı savunmak için fatura soygununa karşı birlikte dur demeliyiz.
Tiyatro emekçileri ve izleyicileri olarak Kültür ve Turizm Bakanına sesleniyoruz:
-Tiyatro yapma ve izleme hakkımızı elimizden alamazsınız.
-Bir an önce tiyatro üretim merkezleri olan tiyatro salonlarının elektrik faturaları sıfırlanmalıdır.
-Yüksek faturalardan kaynaklanan maliyetlerin bilet ücretleri üzerinden halkın sırtına yüklenmesine göz yumulmamalıdır.
-İstanbul Kadıköy’de Moda Sahnesi’nin “ÖDEMİYORUZ!” tavrını dikkate almanızı, bu haklı tavrın yanında olduğumuzu ve bu örneklerin artacağını da hatırlatıyoruz.
-Her yıl verilen “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği”nin bir kandırmaca, sus payı olduğunu ve dağıtım kriterlerinin adaletsizliğini de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Unutulmamalıdır ki; fatura yükünden dolayı hiç kimsenin sanat yapma hakkı elinden alınamaz. Bu halk düşmanlığıdır, sanat düşmanlığıdır. Yaşadığımız fatura saldırısı sadece mevcut iktidarın değil, iktidar olan düzenin saldırısıdır.
Bu saldırıya karşı tüm tiyatro emekçilerini ve izleyicilerini birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.
Sanatımızı susturmaya, salonlarımızı kapatmaya çalışan soygun düzenine karşı susmuyoruz! Hırsızlığın açık göstergesi olan faturalar ÖDENMEYECEK, ÖDEMİYORUZ!
ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ! – Basın Açıklaması