GençPerform: Çağdaş Tiyatro ve Performans Atölyeleri-Sonuç Raporu

GençPerform: Çağdaş Tiyatro ve Performans Atölyeleri-Sonuç Raporu

“Değişimi görmek, yaşamak ve hissetmek için, GençPerform ile iletişime geçin” Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen “GençPerform: Çağdaş Tiyatro ve Performans Atölyeleri” başlıklı çalışmamızın çıktılarından olan performansları sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. Pandemi döneminde uzaktan eğitimin dezavantajları ile karşılaşan üniversite öğrencileri

“Kırsalda Tiyatro” Projesi

“Kırsalda Tiyatro” Projesi

Projemiz; 1.Kırsal ve yoksul kesimlerde yaşayan sosyoekonomik imkânı kısıtlı gençlere destek sağlamayı esas edinmiştir. 2.Gençlik çalışmalarının doğasına ilişkin bilinci güçlendirmeyi ve hareketliliği arttırmayı hedeflemektedir. Projemiz Genel Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz 1. Gençlerin sanatsal aktivitelerden uzak kaldığı bölgelere yönelik turne faaliyetleri düzenleyerek