“Kırsalda Tiyatro” Projesi

“Kırsalda Tiyatro” Projesi

Projemiz; 1.Kırsal ve yoksul kesimlerde yaşayan sosyoekonomik imkânı kısıtlı gençlere destek sağlamayı esas edinmiştir. 2.Gençlik çalışmalarının doğasına ilişkin bilinci güçlendirmeyi ve hareketliliği arttırmayı hedeflemektedir. Projemiz Genel Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz 1. Gençlerin sanatsal aktivitelerden uzak kaldığı bölgelere yönelik turne faaliyetleri düzenleyerek