0 Paylaşımlar

Projemiz;

1.Kırsal ve yoksul kesimlerde yaşayan sosyoekonomik imkânı kısıtlı gençlere destek sağlamayı esas edinmiştir.
2.Gençlik çalışmalarının doğasına ilişkin bilinci güçlendirmeyi ve hareketliliği arttırmayı hedeflemektedir.

Projemiz Genel Hedeflerimiz ve Önceliklerimiz

1. Gençlerin sanatsal aktivitelerden uzak kaldığı bölgelere yönelik turne faaliyetleri düzenleyerek hem gençlerin içinde bulunduğu topluma uyum sağlamasına yani sosyalleşmesine katkı sağlamış oluyor hem de turnelerde işlediğimiz “Çanakkale ” örneğinde olduğu gibi Türk Milletinin en zor zamanında, insani değerlerden ödün vermediğini kendi haklarını, ülkesini korurken, hürriyeti uğruna mücadele ederken bile “aman” dileyene, yaralıya, esirlere verdiği insanlık dersini gençlere anlatmayı hedefliyoruz.

2. Medeniyetler Kenti Hatay’ın kültürüyle harmanlanan medeniyetleri tanıma amacı taşıyan projemiz tiyatro faaliyetlerindeki gençlik dayanışması iş birliği ve tiyatro aracılığıyla bir nevi eğitsel mesajlar verecek böylelikle de Gençlik Programının hedeflerinde de geçen “Özellikle Avrupa Birliğinde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etme” yi hedefliyoruz.

3. Sosyal yönden geri kalmış bölgelere yönelik düzenlenen turneler boyunca yapılan tanıtım faaliyetleri ve proje görünürlülüğü ile ile gençlere aynı zamanda bu tarz faaliyetlere Gençlik Programları aracılığıyla katılım gösterebileceklerini anlatarak Gençlik Programının da tanıtımını yapmış oluyoruz. Bu da Gençlik Programının yasal hedeflerinden olan “Gençlik alanında Avrupa işbirliğini teşvik etme” hedefine dolaylı olarak k atkı sağlayacaktır.
Projenin Öncelikleri
*1. Gençlerin Katılımı
Projemiz dahilinde düzenlenecek olan tiyatro sahne çalışmaları ve provaları sürecinde daha evvel başarılı bulunduğu halde ekstra eğitim alma imkanı bulamayan 10 öğrenci turnelere hazırlanarak bir nevi uygulamaya dönük eğitim alacak ve bu eğitim aracılığıyla da hem tiyatroda rol alacak gençlerin hem de tiyatroyu izleyecek binlerce gencin tiyatro metninde işlenen ruhu medeniyetler ittifakı ile ilgili kültürü edinmelerini sağlayacağız. Gençlerin bulundukları bölgede bu şekilde sosyal iletişime girmeleri, tiyatro ile ilgili teorileri öğrenmelerini, yeni bilgi ve beceriler elde etmeleri, görev ve rol paylaşımı ile takım ruhuna kavuşmaları ve tiyatro oyununda işlenen kültür ile ilgili edinimler yeni davranışlar kazanmalarını sağlamaktadır. Bu da programın “Gençlerin bulundukları toplumun yaşamına katılımını arttırma” ve “Katılımla ilgili farklı öğrenme şekillerine daha fazla destek verme” önceliğine hizmet edecektir.

Biz bu proje ile tiyatro turnesinde rol alacak öğrencilere her ne kadar daha evvel tiyatro konusunda yetenekli oldukları tespit edilse de sonuçta herhangi bir aktivite yönetmedikleri için bu konudaki eksikliklerini gidererek onların kendi faaliyetlerini kendilerinin yürütebilecekleri Genç Tiyatrocular Grubu sayesinde de tiyatroculuklarını icra etme fırsatına erişerek kendi organizasyonlarını icra edebilecekleri bir imkan sağlıyoruz.

2. Kültürel Çeşitlilik

Projemizde yer alan özellikle tiyatro faaliyetlerinde görev alacak gençler/öğrenciler arasında Hatay’ın mozaiğine uygun farklı mezheplerden kişiler ortak ülkü etrafında birleşmiş ve iyi bir ekip ruhu ile hareket edeceklerdir.

Ayrıca Proje dahilinde kullanılacak olan senaryo metninden ırkçılığa karşı özellikle insani duyguların ön planda olduğu temalar işlenmektedir. Kendi ülkeni ve milletini severken başka ülke ve milletleri aşağılamamayı esas alan senaryo konusunda ayrıca hoşgörü kültürü işlenmektedir.

3. İmkanları Kısıtlı Gençlerin Dahil Edilmesi

Projemizde oyuncu olarak yer alan kişilerden 1 sağlık özrü olan kişidir. 10’u imkansızlıklar nedeniyle tiyatro başarısı kurumsal olarak ispatlandığı halde tiyatro faaliyetlerinden geri kalmıştır. Ayrıca izleyiciler tamamiyle kırsal bölgelerden seçilecektir. Turne faaliyeti dar gelirli köy ve beldelerde uygulanacaktır.

Proje içeriği ve Metadolojisi
Proje Teması kırsal bölgede yaşayan katılımcıların sosyal aktivite eksikliklerini gidermeyi hedeflediği için hitap eden katılımcılar için özel önem taşımaktadır.

Çalışmalar modern tiyatro teorilerine ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığının tiyatro eğitimi programına uygun provalar ile yaparak ve yaşayarak öğretme metodu anlayışını içermektedir.

Proje Çalışmaları 5 ana başlıktan ibarettir.

1. Proje Hazırlık Faaliyetleri : Görev paylaşımı için iş akışı ve planlama çalışmaları ile ilgili görüş alış verişi yapılacaktır.
2. Proje Tanıtım Faaliyetleri : Bu kapsamda reklam, duyuru ve görünürlük faaliyetleri tertip edilecektir.(Afiş, broşür araç giydirme vs. gibi materyal dizgi tasarımı, baskısı, dağıtım ve asımı bu kapsamda gerçekleşecektir.)

3. Proje Bütçe Yürütme çalışmaları: Kostüm, Aksesuar, Dekor Temini, reklam giderler, ve araç kiralama işlemleri gibi her türlü harcama faaliyetleri bu kapsamda gerçekleşecektir.

4.Tiyatro Çalışmaları 3 ana aşamadan oluşacaktır;

4.1.Tekst (metin okuma) Çalışmaları
4.2. Rol ve Görev dağıtım ve paylaşımı,
4.3. Ezber çalışmaları, replik tekrarları,
4.4. Sahne çalışmaları ve provalar
4.5. Genel Prova çalışmaları(Kostümlü)

5. Proje kapanış toplantısı: Proje ekibi ve tiyatro ekibi ile ortak bir istişare toplantısı gerçekleşecek toplantı nihayetinde basın bildirisi yayınlanacaktır.

“Kırsalda Tiyatro” Projesi