Derneğimiz, tiyatro sanatının tüm alanlarında; üretimde bulunmak, yapım süreçlerini desteklemek, tiyatronun tarihsel gelişim sürecine dair akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak, tiyatro sanatının yaygınlaşması adına diğer sanat alanları ile birlikte nitelikli faaliyetleri üretmek, desteklemek ve alımlayıcılarıyla buluşturulmasını sağlamak, tiyatro sanatının kültürel kazanımlarının tarihsel, teorik, pratik ve toplumsal gelişimine dair kültürlerarası diyaloğa katkılarını artıracak atölyeler ve projeler üretmek amacı ile 2019 yılında kurulmuştur.