0 Paylaşımlar

Ülkemizde genel bir tiyatro yasası henüz çıkarılmamıştır. Bu durum özel tiyatro üreticilerini yok saymak anlamına gelmektedir. Genel bir tiyatro yasasının çıkarılması tüm özel tiyatro üreticilerinin ortak gündemidir. Bu çalışmanın temel amacı budur.
Bu bağlamda çalışmamızın çıktıları olarak; a) Covid 19 virüs salgınının yarattığı kriz ortamında kaderine terk edilen özel tiyatro ve üreticilerinin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelerek gündelik sorunların aşılmasına yönelik dayanışmanın, kaynak yaratmanın yollarının bulunması b) “Tiyatro yasasının” hukuksal, ekonomik ve yöntemsel açıdan nasıl yapılacağı konusunda kapsamlı bir raporun hazırlanmasıdır.

Tiyatro Yasası İçin Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?